Hãy kể tên một vài dạng địa hình cácxtơ mà em biết

Câu hỏi: Hãy kể tên một vài dạng địa hình cácxtơ mà em biết

Trả lời:

Địa hình cácxtơ ở là dạng địa hình liên quan tới sự lưu thông của nước trong các đá dễ hòa tan. Các dạng địa hình cácxtơ trên mặt là những dạng địa hình quan sát thấy được từ bên ngoài như caren, lũng cácxtơ, máng cácxtơ, cánh đồng cácxtơ, giếng cácxtơ, hàm ếch, vòm cácxtơ… Các dạng địa hình cácxtơ ngầm như hang động (động Phong Nha, các hang động của vùng núi đá vôi vịnh Hạ Long), trong hang động có thạch nhũ, măng đá, xoáy nước, chậu nhỏ…