Tag: hồ sơ

Cần tiến hành cập nhật hồ sơ học sinh của nhà trường trong các trường hợp nào sau đây
Tin học

Cần tiến hành cập nhật hồ sơ học sinh của nhà trường trong các trường hợp nào sau đây

Câu hỏi: Cần tiến hành cập nhật hồ sơ học sinh của nhà trường trong các trường hợp nào sau đây A. Một học sinh mới chuyển từ trường khác đến; thông tin về ngày sinh của một học sinh bị sai. B. Sắp xếp danh sách học sinh theo thứ tự tăng dần của tên C. Tìm học sinh có điểm môn toán cao nhất khối. D. Tính tỉ lệ học sinh trên trung bình môn Tin của từng lớp. Đáp án A. Giải thích: Cần tiến hành cập nhật hồ sơ học sinh của nhà trường trong các trường hợp có thông tin mới (có học sinh mới) hoặc thông tin bị sai (sai ngày sinh).
Việc xác định cấu trúc hồ sơ được tiến hành vào thời điểm nào
Tin học

Việc xác định cấu trúc hồ sơ được tiến hành vào thời điểm nào

Câu hỏi: Việc xác định cấu trúc hồ sơ được tiến hành vào thời điểm nào A. Trước khi thực hiện các phép tìm kiếm và tra cứu thông tin. B. Trước khi nhập hồ sơ vào trong máy tính. C. Sau khi đã nhập hồ sơ vào trong máy tính. D. Cùng lúc với việc nhập và cập nhật hồ sơ. Đáp án B. Giải thích: Việc xác định cấu trúc của hồ sơ được tiến hành vào thời điểm trước khi nhập hồ sơ vào trong máy tính.
Sau khi thực hiện tìm kiếm thông tin trong một tệp hồ sơ học sinh khẳng định nào sau đây là đúng
Tin học

Sau khi thực hiện tìm kiếm thông tin trong một tệp hồ sơ học sinh khẳng định nào sau đây là đúng

Câu hỏi: Sau khi thực hiện tìm kiếm thông tin trong một tệp hồ sơ học sinh khẳng định nào sau đây là đúng A. Trình tự các hồ sơ trong tệp không thay đổi, nhưng những thông tin tìm thấy đã được lấy ra nên không còn trong những hồ sơ tương ứng. B. Trình tự các hồ sơ trong tệp không thay đổi. C. Tệp hồ sơ có thể xuất hiện những hồ sơ mới. D. Những hồ sơ tìm được sẽ không còn tệp vì người ta đã lấy thông tin ra. Đáp án B. Giải thích: Sau khi thực hiện tìm kiếm thông tin trong một tệp hồ sơ học sinh thì trình tự các hồ sơ trong tệp không thay đổi.
Công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức là gì
Tin học

Công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức là gì

Câu hỏi 1: Công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức là gì? A. Tìm kiếm hồ sơ, thống kê hồ sơ B. Tạo lập hồ sơ, cập nhật hồ sơ và khai thác hồ sơ C. Thêm, sửa, xóa hồ sơ D. Tìm kiếm, sắp xếp, thống kê, lập báo cáo hồ sơ Đáp án B: Công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức là tạo lập hồ sơ, cập nhật hồ sơ và khai thác hồ sơ. Câu hỏi 2: Công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức là gì? A. Tạo lập hồ sơ B. Cập nhật hồ sơ C. Khai thác hồ sơ D. Tất cả các công việc trên Đáp án D: tất cả các công việc trên.