Tag: dịch mã

Quá trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit diễn ra ở bộ phận nào trong tế bào nhân thực
Sinh học

Quá trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit diễn ra ở bộ phận nào trong tế bào nhân thực

Câu hỏi: Quá trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit diễn ra ở bộ phận nào trong tế bào nhân thực A. tế bào chất B. nhân C. màng tế bào D. thể Golgi Đáp án A. Giải thích: Ở sinh vật nhân thực, mARN được tổng hợp ở nhân rồi di chuyển ra ngoài tế bào chất để thực hiện quá trình dịch mã → Quá trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit diễn ra ở tế bào chất.
Trong quá trình dịch mã phân tử nào sau đây đóng vai trò như người phiên dịch
Sinh học

Trong quá trình dịch mã phân tử nào sau đây đóng vai trò như người phiên dịch

Câu hỏi: Trong quá trình dịch mã phân tử nào sau đây đóng vai trò như người phiên dịch A. mARN B. ADN C. tARN D. rARN Đáp án C. Giải thích: Trong quá trình dịch mã, phân tử tARN đóng vai trò như người phiên dịch. tARN tham gia vận chuyển axit amin trong quá trình dịch mã tổng hợp pôlipeptit. Một đầu của phân tử tARN chứa bộ ba đối mã khớp bổ sung với bộ ba mã sao trên mARN, một đầu liên kết với axit amin. Vì vậy thông qua tARN, mỗi bộ ba trên mARN được dịch thành 1 aa trên chuỗi pôlipeptit.
Trong 64 bộ ba mã di truyền có 3 bộ ba không mã hóa cho axit amin nào. Các bộ ba đó là
Sinh học

Trong 64 bộ ba mã di truyền có 3 bộ ba không mã hóa cho axit amin nào. Các bộ ba đó là

Câu hỏi: Trong 64 bộ ba mã di truyền có 3 bộ ba không mã hóa cho axit amin nào. Các bộ ba đó là A. UAG, UAA, UGA. B. UUG, UGA, UAG. C. UUG, UAA, UGA. D. UGU, UAA, UAG. Đáp án A. Giải thích: Trong số 64 bộ ba mã di truyền có 3 bộ ba không mã hóa cho axit amin nào. Các bộ ba đó là UAA, UAG, UGA và được gọi là bộ ba kết thúc vì nó quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã.
Intron là gì
Sinh học

Intron là gì

Câu hỏi 1: Intron là gì A. Đoạn gen không mã hóa axit amin. B. Đoạn gen mã hóa axit amin. C. Đoạn gen mang tín hiệu kết thúc phiên mã. D. Gen phân mảnh xen kẽ với các exôn. Đáp án A. Giải thích: Intron là đoạn gen không mã hóa axit amin. Intron hay intrôn là trình tự nuclêôtit không có chức năng mã hóa trong một gen. Chúng thường xuất hiện trong các loài sinh vật nhân thực và không được tìm thấy trong các loài sinh vật nhân sơ (đôi lúc được tìm thấy trong các loài vi khuẩn cổ). Câu hỏi 2: Intron là gì A. Đoạn gen chứa trình tự nu đặc biệt giúp mARN nhận biết được mạch mã gốc của gen. B. Đoạn gen không có khả năng phiên mã và dịch mã. C. Đoạn gen mã hoá các axit amin. D. Đoạn gen có khả năng phiên mã nhưng không có khả năng dịch mã. Đáp án D. Giải thích: Intron...