Tag: csdl

Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng cơ sở dữ liệu trên mạng máy tính
Tin học

Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng cơ sở dữ liệu trên mạng máy tính

Câu hỏi: Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng cơ sở dữ liệu trên mạng máy tính? A. Người lập trình B. Người dùng C. Người quản trị D. Nguời quản trị CSDL Đáp án D. Nguời quản trị CSDL có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng cơ sở dữ liệu trên mạng máy tính.
Trong Access để mở cơ sở dữ liệu đã lưu thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng
Tin học

Trong Access để mở cơ sở dữ liệu đã lưu thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng

Câu hỏi: Trong Access, để mở cơ sở dữ liệu đã lưu, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. File/new/Blank Database B. Create table by using wizard C. File/open/ D. Create Table in Design View Đáp án C. Trong Acess, để mở cơ sở dữ liệu đã lưu, ta thực hiện thao tác sau: Nháy chuột lên tên của CSDL (nếu có) trong khung New File + Chọn lệnh File Open... rồi tìm và nháy đúp vào tên CSDL cần mở.
Phân biệt cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Tin học

Phân biệt cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Câu hỏi: Phân biệt cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Trả lời: Cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau, chứa thông tin của một tổ chức nào đó, được lưu trữ trên các thiết bị nhớ đề đáp ứng nhu cầ khai thác thông tin của nhiều người dùng với nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ: bảng "Hồ sơ học sinh" là cơ sở dữ liệu được lưu dưới dạng bảng biểu. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là phần mềm cung cấp một môi trường thuận lợi và hiệu quả để tạo lập, lưu trữ và khai thác thông tin của CSDL. Ví dụ: Muốn biết những học sinh có "điểm trung bình" các môn lớn hơn 8.0, ta phải dùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu tìm kiếm trên bảng "Hồ sơ học sinh". Phân biệt cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu chính là tập hợp ...
Những nhiệm vụ nào dưới đây không thuộc nhiệm vụ của công cụ kiểm soát điều khiển truy cập vào CSDL
Tin học

Những nhiệm vụ nào dưới đây không thuộc nhiệm vụ của công cụ kiểm soát điều khiển truy cập vào CSDL

Câu hỏi: Những nhiệm vụ nào dưới đây không thuộc nhiệm vụ của công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL? A. Duy trì tính nhất quán của CSDL B. Khôi phục CSDL khi có sự cố C. Cập nhật (thêm, sửa, xóa dữ liệu) D. Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép Đáp án C. Nhiệm vụ cập nhật (thêm, sửa, xóa dữ liệu) không thuộc nhiệm vụ của công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL.