KHTN

Con người có thể định lượng được các sự vật và hiện tượng tự nhiên dựa trên kỹ năng nào
KHTN

Con người có thể định lượng được các sự vật và hiện tượng tự nhiên dựa trên kỹ năng nào

Con người có thể định lượng được các sự vật và hiện tượng tự nhiên dựa trên kĩ năng nào? A. Kĩ năng quan sát, phân loại. B. Kĩ năng liên kết tri thức. C. Kĩ năng dự báo. D. Kĩ năng đo. Đáp án D. Dựa vào kĩ năng đo con người có thể định lượng được các sự vật và hiện tượng tự nhiên.
Ngoài các phương pháp giáo dục đã được giới thiệu trong nội dung 1, quý thầy/cô còn biết các phương pháp giáo dục nào khác để phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh trong hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp?
KHTN

Ngoài các phương pháp giáo dục đã được giới thiệu trong nội dung 1, quý thầy/cô còn biết các phương pháp giáo dục nào khác để phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh trong hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp?

Câu hỏi: Ngoài các phương pháp giáo dục đã được giới thiệu trong nội dung 1, quý thầy/cô còn biết các phương pháp giáo dục nào khác để phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh trong hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp? Trả lời: Để phát triển năng lực phẩm chất trong dạy học môn KHTN ngoài 4 phương pháp chủ đạo trên còn có các phương pháp khác là: Phương pháp trực quan Phương pháp thuyết trình (thông qua làm việc nhóm) Phương pháp dạy học nhóm Phương pháp đóng vai Phương pháp trò chơi Phương pháp bàn tay nặn bột Phương pháp dạy theo góc