Trang chủ / KHTN / Dự báo thời tiết thuộc lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên

Dự báo thời tiết thuộc lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên

Câu hỏi: Dự báo thời tiết thuộc lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên

A. Khoa học trái đất

B. Hóa học

C. Sinh học

D. Thiên văn học

Đáp án A.

Dự báo thời tiết thuộc lĩnh vực khoa học trái đất của khoa học tự nhiên.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …