Trang chủ / Sinh học / Đối tượng nghiên cứu của lĩnh vực sinh học là

Đối tượng nghiên cứu của lĩnh vực sinh học là

Câu hỏi: Đối tượng nghiên cứu của lĩnh vực sinh học là

A. Sinh vật và sự sống trên Trái Đất

B. Vật chất và quy luật vận động

C. Vật không sống

D. Năng lượng và sự biến đổi năng lượng

Đáp án A.

Đối tượng nghiên cứu của lĩnh vực sinh học là sinh vật và sự sống trên Trái Đất.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …