Trang chủ / Lịch sử / Vương triều Ấn Độ Mô-gôn có một vị vua kiệt xuất, ông là ai?

Vương triều Ấn Độ Mô-gôn có một vị vua kiệt xuất, ông là ai?

Câu hỏi: Vương triều Ấn Độ Mô-gôn có một vị vua kiệt xuất, ông là ai?

A. A-cơ-ba

B. A-sô-ca

C. Chan-đra-gúp-ta Mau-rya

D. Bim-bi-sa-ra

Đáp án A.

Vị vua kiệt xuất của triều Mô-gôn, đã thi hành nhiều biện pháp nhằm xóa bỏ sự kì thị tôn giáo, thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo, khôi phục kinh tế và phát triển văn hóa Ấn Độ. Những chính sách của nhà vua giúp cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa có nhiều thành tựu mới, đất nước thịnh vượng. Do đó ông được coi như là một vị anh hùng dân tộc – Đấng chí tôn A-cơ-ba.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …