Trang chủ / Tin học / Hãy cho biết câu nào trong những câu dưới đây phát biểu không đúng về xu hướng phát triển hệ điều hành

Hãy cho biết câu nào trong những câu dưới đây phát biểu không đúng về xu hướng phát triển hệ điều hành

Câu hỏi: Hãy cho biết câu nào trong những câu dưới đây phát biểu không đúng về xu hướng phát triển hệ điều hành

A. Chương trình hệ điều hành trở nên đơn giản hơn
B. Hệ điều hành khai thác các tài nguyên của máy tốt hơn
C. Hệ điều hành có giao diện đẹp và dễ sử dụng hơn
D. Hệ điều hành có nhiều tính năng hơn

Đáp án A.

Chương trình hệ điều hành trở nên đơn giản hơn là phát biểu không đúng về xu hướng phát triển hệ điều hành.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …