Trang chủ / Ngữ văn / Truyện Thánh Gióng liên quan đến sự thật lịch sử nào

Truyện Thánh Gióng liên quan đến sự thật lịch sử nào

Truyện Thánh Gióng liên quan đến sự thật lịch sử ở thời đại Hùng Vương:

– Đã có các cuộc chiến tranh ác liệt giữa dân tộc ta và giặc ngoại xâm từ phương Bắc là những trận chiến có thật trong lịch sử.

– Người Việt thời bấy giờ đã chế tạo ra vũ khí bằng sắt, thép.

– Người Việt đã cùng đoàn kết đứng lên chống giặc ngoại xâm, dùng tất cả các phương tiện để đánh giặc.