Các đối tượng Địa lý trên hình 2.2 được biểu hiện bằng các phương pháp nào

Câu hỏi: Các đối tượng Địa lý trên hình 2.2 được biểu hiện bằng các phương pháp nào

Trả lời: Quan sát bản đồ hình 2.2 về công nghiệp điện Việt Nam ta thấy rằng:

– Các đối tượng địa lí trên bản đồ đều được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu.

– Thông qua các kí hiệu đó, chúng ta thấy được vị trí phân bố của các đối tượng, số lượng (quy mô), chất lượng cấu trúc cũng như động lực phát triển của các đối tượng…