Tag: thánh gióng

Truyện Thánh Gióng liên quan đến sự thật lịch sử nào
Ngữ văn

Truyện Thánh Gióng liên quan đến sự thật lịch sử nào

Truyện Thánh Gióng liên quan đến sự thật lịch sử ở thời đại Hùng Vương: - Đã có các cuộc chiến tranh ác liệt giữa dân tộc ta và giặc ngoại xâm từ phương Bắc là những trận chiến có thật trong lịch sử. - Người Việt thời bấy giờ đã chế tạo ra vũ khí bằng sắt, thép. - Người Việt đã cùng đoàn kết đứng lên chống giặc ngoại xâm, dùng tất cả các phương tiện để đánh giặc.
Hãy nêu một số sự kiện chính của truyện Thánh Gióng
Ngữ văn

Hãy nêu một số sự kiện chính của truyện Thánh Gióng

Hãy nêu một số sự kiện chính của truyện Thánh Gióng (1) Sự ra đời của Thánh Gióng (2) Giặc Ân xâm lược, Thánh Gióng biết nói và xin nhận trách nhiệm đánh giặc (3) Thánh Gióng lớn nhanh như thổi (4) Thánh Gióng vươn vai thành tráng sĩ mặc áo giáp sắt, cưỡi ngựa sắt, cầm roi sắt ra trận đánh giặc (5) Thánh Gióng đánh tan giặc (6) Thánh Gióng lên núi, cởi giáp sắt bỏ lại, bay về trời (7) Vua phong danh hiệu và lập đền thờ (8) Những dấu tích còn lại của chuyện Thánh Gióng Chi tiết một số sự kiện chính của truyện Thánh Gióng Sự kiện 1. Gốc tích lạ lùng của Thánh Gióng - Hai ông bà đã già, chưa có con. - Bà lão giẫm lên một dấu chân khổng lồ, về nhà thụ thai. - Mười hai tháng sau bà sinh một đứa con trai. - Khi ba tuổi chú bé vẫn chưa biết nói, biết cười, cũng...
Trong truyện Thánh Gióng bộc lộ những phẩm chất nào
Ngữ văn

Trong truyện Thánh Gióng bộc lộ những phẩm chất nào

Trong truyện, Thánh Gióng bộc lộ những phẩm chất nào Trong truyện, Thánh Gióng đã bộc lộ những phẩm chất: sức mạnh quật khởi, tinh thần yêu nước, sức mạnh đoàn kết chống giặc ngoại xâm. Hình tượng người anh hùng sinh ra trong nhân dân, được nhân dân nuôi dưỡng, lớn lên mang sức mạnh bảo vệ nhân dân. Những chi tiết làm nổi bật phẩm chất nhân vật Thánh Gióng Đứa bé nghe tiếng rao, bỗng dưng cất tiếng nói: "Mẹ ra mời sứ giả vào đây". Sứ giả vào, đứa bé bảo: "Ông về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tắm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này". -> Phẩm chất yêu nước, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hi sinh. Chi tiết roi sắt gãy và Thánh Gióng nhổ tre bên đường thay roi đánh giặc càng khẳng khẳng định sức mạnh phi phàm của nhân vật, đồng thời là chi tiết th...