Triết học ra đời sớm nhất ở đâu

Câu hỏi: Triết học ra đời sớm nhất ở đâu

A. Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp
B. Ấn Độ, Châu Phi, Nga
C. Ai Cập, Ấn Độ, Trung Quốc

Đáp án A.

Triết học ra đời sớm nhất ở Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp.