Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

Câu hỏi: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

A. tính khử.

B. tính axit.

C. tính oxi hóa.

D. tính bazo

Đáp án A.

Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử do Kim loại dễ nhường e để tạo thành ion cation.

Giải thích:

Trong một chu kì, nguyên tử của các nguyên tố kim loại có bán kính tương đối lớn hơn và điện tích hạn nhân nhỏ hơn so với phi kim, số electron hóa trị ít, lực liên kết với hạt nhân của những electron này tương đối yếu nên chúng dễ tách khỏi nguyên tử. Do vậy, tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử.

Các tính chất hóa học cơ bản của kim loại là tác dụng với phi kim (clo, oxi, lưu huỳnh), tác dụng với dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng, HNO3, H2SO4 đặc), tác dụng với nước hoặc tác dụng với dung dịch muối.