Tag: kim loại

Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là
Hóa học

Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

Câu hỏi: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là A. tính khử. B. tính axit. C. tính oxi hóa. D. tính bazo Đáp án A. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử do Kim loại dễ nhường e để tạo thành ion cation. Giải thích: Trong một chu kì, nguyên tử của các nguyên tố kim loại có bán kính tương đối lớn hơn và điện tích hạn nhân nhỏ hơn so với phi kim, số electron hóa trị ít, lực liên kết với hạt nhân của những electron này tương đối yếu nên chúng dễ tách khỏi nguyên tử. Do vậy, tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử. Các tính chất hóa học cơ bản của kim loại là tác dụng với phi kim (clo, oxi, lưu huỳnh), tác dụng với dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng, HNO3, H2SO4 đặc), tác dụng với nước hoặc tác dụng với dung dịch muối....
Khi điều chế kim loại các ion kim loại đóng vai trò là chất
Hóa học

Khi điều chế kim loại các ion kim loại đóng vai trò là chất

Trong tự nhiên, chỉ có một số ít kim loại như vàng, plantin,... tồn tại ở dạng tự do, hầu hết các kim loại còn lại đều tồn tại ở dạng hợp chất. Trong hợp chất, kim loại tồn tại dưới dạng ion dương Mn+. Muốn điều chế kim loại, ta phải khử ion kim loại thành nguyên tử. Vậy: Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử. Mn+ + ne → M Câu hỏi 1: Khi điều chế kim loại các ion kim loại đóng vai trò là chất A. bị khử. B. nhận proton. C. bị oxi hóa. D. cho proton. Đáp án A: Khi điều chế kim loại các ion kim loại đóng vai trò là chất bị khử. Câu hỏi 2: Khi điều chế kim loại các ion kim loại đóng vai trò là chất A. nhận proton. B. bị khử. C. bị oxi hoá. D. cho electron. Đáp án B. Giải thích: Điều chế kim loại là quá trình khử ion kim lo...