Khi điều chế kim loại các ion kim loại đóng vai trò là chất

Trong tự nhiên, chỉ có một số ít kim loại như vàng, plantin,… tồn tại ở dạng tự do, hầu hết các kim loại còn lại đều tồn tại ở dạng hợp chất. Trong hợp chất, kim loại tồn tại dưới dạng ion dương Mn+. Muốn điều chế kim loại, ta phải khử ion kim loại thành nguyên tử.

Vậy: Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử.

Mn+ + ne → M

Câu hỏi 1: Khi điều chế kim loại các ion kim loại đóng vai trò là chất

A. bị khử.

B. nhận proton.

C. bị oxi hóa.

D. cho proton.

Đáp án A: Khi điều chế kim loại các ion kim loại đóng vai trò là chất bị khử.

Câu hỏi 2: Khi điều chế kim loại các ion kim loại đóng vai trò là chất

A. nhận proton.

B. bị khử.

C. bị oxi hoá.

D. cho electron.

Đáp án B.

Giải thích: Điều chế kim loại là quá trình khử ion kim loại trong hợp chất về ion

Mn+ + ne → M

Ion kim loại đóng vai trò là chất bị khử và nhận electron.