Tơ lapsan là gì? Thuộc loại nào?

Tơ lapsan là một loại tơ thuộc polieste được tổng hợp từ axit terephtalic và etylen glicol. Sở dĩ tơ lapsan thuộc loại tơ polieste vì đây là sản phẩm của phản ứng este hóa giữa axit và ancol.

Liên kết trong mạch polime khá bền vững, khó bị phân hủy ở nhiệt độ thường. Do đó, tơ lapsan rất bền về mặt cơ học, bền đới với nhiệt, axit, kiềm, được dùng đề dệt vải may mặc.

Khi tiến hành phản ứng đồng trùng ngưng axit terephtalic và etylen glicol sẽ thu được polime dùng để sản xuất tơ lapsan là poli(etylen terephtalat).

Tơ lapsan là tơ tổng hợp vì người ta phải dùng tới 100% các loại hóa chất để điều chế nên loại tơ này. Tơ lapsan là nguyên liệu để dệt vải, may quần áo, sản xuất túi xách, mũ nón…