Thành phần quan trọng nhất của máy tính là gì

Câu hỏi: Thành phần quan trọng nhất của máy tính là gì?

A. Bộ nhớ ngoài
B. Bộ xử lí trung tâm
C. Thiết bị vào/ra
D. Bộ nhớ trong

Đáp án B. Thành phần quan trọng nhất của máy tính là gì bộ xử lí trung tâm (CPU).

Giải thích:

Chức năng của bộ xử lí trung tâm (CPU): bộ vi xử lý trung tâm được coi như bộ não của chiếc máy vi tính, có rất nhiều mạch vào (input) để nhận các lệnh điều khiển đưa vào. Sau khi xử lý các thông tin đó và kết hợp với các lệnh mặc định đã được cài đặt sẵn, sẽ tạo ra các lệnh điều khiển (output) dẫn đến mọi nơi để quản lí toàn bộ chiếc máy tính.