Tag: máy tính

Bước quan trọng nhất để giải một bài toán trên máy tính là
Tin học

Bước quan trọng nhất để giải một bài toán trên máy tính là

Câu hỏi: Bước quan trọng nhất để giải một bài toán trên máy tính là A. Viết chương trình B. Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán C. Xác định bài toán D. Hiệu chỉnh Đáp án B. Bước quan trọng nhất để giải một bài toán trên máy tính là lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán. Vì mỗi thuật toán chỉ giải 1 bài toán, nhưng 1 bài toán có thể có nhiều thuật toán khác nhau. Vì vậy cần thiết kế hoặc lựa chọn thuật toán sao cho phù hợp.
Cấu trúc chung của máy tính gồm có những khối chức năng nào
Tin học

Cấu trúc chung của máy tính gồm có những khối chức năng nào

Câu hỏi: Cấu trúc chung của máy tính gồm có những khối chức năng nào? Trả lời: Cấu trúc chung của máy tính gồm các khối chức năng: bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào và thiết bị ra (thường được gọi chung là thiết bị vào/ra). Ngoài ra, để lưu trữ thông tin, máy tính điện tử còn có thêm một khối chức năng quan trọng nữa là bộ nhớ. Bộ xử lí trung tâm (CPU) Bộ xử lí trung tâm có thể được coi là bộ não của máy tính. CPU thực hiện các chức năng tính toán, điều khiển và phối hợp mọi hoạt động của máy tính theo sự chỉ dẫn của chương trình. Bộ nhớ Bộ nhớ là nơi lưu các chương trình và dữ liệu, được chia thành 2 loại là bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài. - Bộ nhớ trong được dùng để lưu chương trình và dữ liệu trong quá trình máy tính làm việc. Phần chính của bộ nhớ trong là RAM. Khi máy tính t...
Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của máy tính điện tử
Tin học

Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của máy tính điện tử

Câu hỏi: Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của máy tính điện tử? A. Nhận biết được mọi thông tin B. Xử lý thông tin C. Lưu trữ thông tin vào các bộ nhớ ngoài D. Nhận thông tin Đáp án A. Nhận biết được mọi thông tin không phải là chức năng của máy tính điện tử vì máy tính điện tử không phải thông tin gì cũng nhận biết được.
Phần mềm software của máy tính gồm
Tin học

Phần mềm software của máy tính gồm

Software hay còn được gọi là phần mềm của một máy tính, một phần thiết yếu và không thể thiếu được trong máy tính. Phần mềm software của máy tính được chia thành hai phần, đó là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng. Phần mềm hệ thống là phần mềm để quản lý hành vi phần cứng máy tính, để cung cấp các chức năng cơ bản được người dùng yêu cầu hoặc phần mềm khác để chạy đúng, nếu có. Phần mềm ứng dụng là phần mềm sử dụng hệ thống máy tính để thực hiện các chức năng đặc biệt hoặc cung cấp các chức năng giải trí ngoài hoạt động cơ bản của chính máy tính.
Thành phần quan trọng nhất của máy tính là gì
Tin học

Thành phần quan trọng nhất của máy tính là gì

Câu hỏi: Thành phần quan trọng nhất của máy tính là gì? A. Bộ nhớ ngoài B. Bộ xử lí trung tâm C. Thiết bị vào/ra D. Bộ nhớ trong Đáp án B. Thành phần quan trọng nhất của máy tính là gì bộ xử lí trung tâm (CPU). Giải thích: Chức năng của bộ xử lí trung tâm (CPU): bộ vi xử lý trung tâm được coi như bộ não của chiếc máy vi tính, có rất nhiều mạch vào (input) để nhận các lệnh điều khiển đưa vào. Sau khi xử lý các thông tin đó và kết hợp với các lệnh mặc định đã được cài đặt sẵn, sẽ tạo ra các lệnh điều khiển (output) dẫn đến mọi nơi để quản lí toàn bộ chiếc máy tính.