Trang chủ / Tin học / Bước quan trọng nhất để giải một bài toán trên máy tính là

Bước quan trọng nhất để giải một bài toán trên máy tính là

Câu hỏi: Bước quan trọng nhất để giải một bài toán trên máy tính là

A. Viết chương trình

B. Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán

C. Xác định bài toán

D. Hiệu chỉnh

Đáp án B.

Bước quan trọng nhất để giải một bài toán trên máy tính là lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán. Vì mỗi thuật toán chỉ giải 1 bài toán, nhưng 1 bài toán có thể có nhiều thuật toán khác nhau. Vì vậy cần thiết kế hoặc lựa chọn thuật toán sao cho phù hợp.

Có thể bạn quan tâm

Các bộ phận chính trong sơ đồ cấu trúc máy tính gồm

Câu hỏi: Các bộ phận chính trong sơ đồ cấu trúc máy tính gồm A. …