Tag: hệ sinh thái

Thành phần cấu trúc của hệ sinh thái bao gồm
Sinh học

Thành phần cấu trúc của hệ sinh thái bao gồm

Thành phần cấu trúc của hệ sinh thái bao gồm thành phần vô sinh là môi trường vật lý (sinh cảnh) và thành phần hữu sinh là quần xã sinh vật. Thành phần vô sinh của hệ sinh thái bao gồm: Các chất vô cơ: nước, điôxit cacbon, ôxi, nitơ, phốtpho... Các chất hữu cơ: prôtêin, gluxit, vitamin, hoocmôn... Các yếu tố khí hậu: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, khí áp... Thành phần hữu sinh của hệ sinh thái bao gồm: Sinh vật sản xuất: là những sinh vật có khả năng quang hợp và hóa tổng hợp, tạo nên nguồn thức ăn cho mình và để nuôi các loài sinh vật dị dưỡng. Sinh vật tiêu thụ: gồm các loài động vật ăn thực vật, sau là những động vật ăn thịt. Sinh vật phân hủy: nhóm này gồm các vi sinh vật sống dựa vào sự phân hủy các chất hữu cơ có sẵn. Chúng tham gia vào việc phân giải vật chất...
Trong một hệ sinh thái
Sinh học

Trong một hệ sinh thái

Trắc nghiệm về hệ sinh thái có đáp án và giải thích chi tiết. Mời các bạn làm bài. Ví dụ 1: Trong một hệ sinh thái: A. năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và không được tái sử dụng. B. vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và không được tái sử dụng. C. năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và được sinh vật sản xuất tái sử dụng. D. vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và được sinh vật sản xuất tái sử dụng. Đáp án A. Giải thích: Trong một hệ sinh thái: - Vật chất được truyền theo 1 chiều và có sử dụng lại. ...
Thành phần hữu sinh của một hệ sinh thái bao gồm
Sinh học

Thành phần hữu sinh của một hệ sinh thái bao gồm

Thành phần hữu sinh của một hệ sinh thái bao gồm sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải. Sinh vật sản xuất: là sinh vật có khả năng sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời tổng hợp nên chất hữu cơ, chủ yếu là thực vật, vi sinh vật quang hợp. Sinh vật tiêu thụ: gồm các sinh vật ăn thực vật và sinh vật ăn động vật. Sinh vật phân giải: nhóm này gồm sác vi sinh vật sống dựa vào sự phân huỷ các chất hữu cơ có sẵn. Chúng tham gia vào việc phân giải vật chất để trả lại cho môi trường những chất ban đầu. Ví dụ: Thành phần hữu sinh của một hệ sinh thái bao gồm: A. Sinh vật sản xuất, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải B. Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải C. Sinh vật sản xuất, sinh vật ăn thực vật, sinh vật phân giải D. Sinh ...
Ví dụ về hệ sinh thái
Sinh học

Ví dụ về hệ sinh thái

Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã (sinh cảnh). Hệ sinh thái gồm 3 loại sinh vật: sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân huỷ. Các hệ sinh thái chủ hiếu trên trái đất gồm hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo. Hệ sinh thái tự nhiên Các hệ sinh thái trên cạn: hệ sinh thái rừng nhiệt đới, hoang mạc, sa mạc, thảo nguyên, savan đồng cỏ, rừng thông phương Bắc, rừng ôn đới, đồng rêu hàn đới. Các hệ sinh thái dưới nước:  - Hệ sinh thái nước mặn (bao gồm cả vùng nước lợ): ở ven biển, vùng biển khơi, những vùng ngập mặn. - Hệ sinh thái nước ngọt: hệ sinh thái nước chảy (suối, sông) và hệ sinh thái nước đứng (hồ, ao). Hệ sinh thái nhân tạo: hồ nước, đồng ruộng, thành phố, rừng thông… đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống co...
Hệ sinh thái bao gồm những thành phần nào?
Sinh học

Hệ sinh thái bao gồm những thành phần nào?

Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và nơi sống của chúng (sinh cảnh). Trong hệ sinh thái, các sinh vật trong quần xã luôn luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các thành phần vô sinh của sinh cảnh. Nhờ các tác động qua lại đó mà hệ sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định. Một hệ sinh thái bao gồm 2 thành phần cấu trúc: thành phần vô sinh là môi trường vật lí (sinh cảnh) và thành phần hữu sinh là quần xã sinh vật. Câu hỏi trắc nghiệm về hệ sinh thái. Hệ sinh thái bao gồm: A. Sinh vật sản xuất và sinh vật phân giải B. Tầng tạo sinh và tầng phân huỷ C. Quần xã sinh vật và nơi sống của chúng (sinh cảnh) D. Sông, biển, rừng Đáp án C. Giải thích: Hệ sinh thái = Quần xã sinh vật + nơi sống của chúng (sinh cảnh)....