Tag: điều chỉnh nguyện vọng

Thời gian điều chỉnh nguyện vọng 2021
Tin tức

Thời gian điều chỉnh nguyện vọng 2021

Thời gian điều chỉnh nguyện vọng 2021 Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến 3 lần từ 29/8 đến 17h ngày 5/9/2021. Quy chế thay đổi nguyện vọng 2021 - Chỉ áp dụng đối với hình thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến: Theo quy định mới của Bộ GD&ĐT về việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, năm 2021 chỉ những thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến mới được thay đổi nguyện vọng - Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 03 lần sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT: Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp, thí sinh được quyền điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển tối đa 03 lần trong khoảng thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến. - Thí sinh phải đến điểm đăng ký thi để bổ sung nguyện vọng và nộ...
Hướng dẫn cách điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến năm 2021
Tin tức, Đại học

Hướng dẫn cách điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến năm 2021

Thời gian điều chỉnh nguyện vọng 2021 Theo quy chế thay đổi nguyện vọng 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ những thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến mới được điều chỉnh nguyện vọng trong thời gian từ ngày 29/8 đến 17h ngày 5/9. Trong khoảng thời gian này thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (theo phương thức trực tuyến), điều chỉnh sai sót liên quan đến đối tượng ưu tiên, khu vực (thực hiện bằng phiếu và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ). Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thí sinh được quyền điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phương thức trực tuyến tối đa 3 lần và điều chỉnh số lượng nguyện vọng không lớn hơn số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu. Đối với các thí sinh phúc khảo các bài thi/môn thi sẽ điều chỉnh nguyện vọng đăng ...