Thời gian điều chỉnh nguyện vọng 2021

Thời gian điều chỉnh nguyện vọng 2021

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến 3 lần từ 29/8 đến 17h ngày 5/9/2021.