Sâu bị nhiễm chế phẩm nấm phấn trắng thì cơ thể sẽ

Câu hỏi: Sâu bị nhiễm chế phẩm nấm phấn trắng thì cơ thể sẽ

A. Mềm nhũn rồi chết
B. Bị tê liệt, không ăn uống rồi chết
C. Cứng lại và trắng ra như bị rắc bột rồi chết
D. Trương phồng lên, nứt ra bộc lộ lớp bụi trắng như bị rắc bột

Đáp án C.

Sâu bị nhiễm chế phẩm nấm phấn trắng thì cơ thể sẽ cứng lại và trắng ra như bị rắc bột rồi chết – SGK Công nghệ 10 trang 62.