Trang chủ / GDCD / Sản xuất của cải vật chất có vai trò quyết định

Sản xuất của cải vật chất có vai trò quyết định

Câu hỏi: Sản xuất của cải vật chất có vai trò quyết định

A. mọi hoạt động của xã hội
B. số lượng hàng hóa trong xã hội
C. thu nhập của người lao động
D. việc làm của người lao động

Đáp án A.

Giải thích:

Sản xuất của cải vật chất có vai trò quyết định mọi hoạt động của xã hội và là cơ sở tồn tại của xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …