Trang chủ / Địa lý / Nơi nào trên trái đất quanh năm có ngày và đêm dài như nhau

Nơi nào trên trái đất quanh năm có ngày và đêm dài như nhau

Câu hỏi: Nơi nào trên trái đất quanh năm có ngày và đêm dài như nhau?

A. Ở 2 cực.

B. Các địa điểm nằm trên 2 vòng cực.

C. Các địa điểm nằm trên xích đạo.

D. Các địa điểm nằm trên 2 chí tuyến.

Đáp án C.

Các địa điểm nằm trên xích đạo quanh năm có ngày và đêm dài như nhau. Càng xa xích đạo chênh lệch ngày đêm càng lớn (sgk Địa lí 10 trang 24).

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …