Nước cất sôi ở nhiệt độ bao nhiêu

Câu hỏi: Nước cất sôi ở nhiệt độ bao nhiêu

Trả lời:

Nhiệt độ sôi của nước phụ thuộc vào hai yếu tố cơ bản đó là: nước có lẫn tạp chất hay không và áp suất không khí (hay còn gọi là áp suất khí quyển).

Nước cất (hoàn toàn không lẫn tạp chất) sôi ở nhiệt độ 100 độ C trong điều kiện áp suất không khí là 1 atm. Càng lên cao, áp suất không khí càng giảm thì nhiệt độ sôi của nước càng giảm. Ví dụ, với áp suất không khí là 0.8 atm thì nhiệt độ sôi của nước chỉ khoảng 70 độ C.

Ở cùng một điều kiện ấp suất không khí là 1 atm, nhiệt độ sôi của nước cất là 100 độ C còn nước bình thường sẽ cao hơn nhiệt độ sôi của nước cất do nước bình thường có lẫn tạp chất.