Trang chủ / Công nghệ / Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào được tiến hành theo mấy bước

Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào được tiến hành theo mấy bước

Câu hỏi: Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào được tiến hành theo mấy bước

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Đáp án C.

Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào được tiến hành theo 6 bước: chọn vật liệu khởi đầu →khử trùng → tạo chồi → tạo rễ → chuyển vào môi trường thích ứng → đưa ra vườn ươm.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …