Trang chủ / Địa lý / Nhìn chung trên toàn quốc mùa bão nằm trong khoảng thời gian nào

Nhìn chung trên toàn quốc mùa bão nằm trong khoảng thời gian nào

Câu hỏi: Nhìn chung trên toàn quốc mùa bão nằm trong khoảng thời gian nào

A. Từ tháng 6 đến tháng 11

B. Từ tháng 3 đến tháng 10

C. Từ tháng 5 đến tháng 9

D. Từ tháng 4 đến tháng 8

Đáp án A.

Nhìn chung trên toàn quốc mùa bão nằm trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 11 hàng năm (Mục 2 – ý a, SGK/62 địa lí 12 cơ bản).

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …