Trang chủ / GDCD / Dấu hiệu nào dưới đây là một trong những căn cứ để xác định một hành vi vi phạm pháp luật

Dấu hiệu nào dưới đây là một trong những căn cứ để xác định một hành vi vi phạm pháp luật

Câu hỏi: Dấu hiệu nào dưới đây là một trong những căn cứ để xác định một hành vi vi phạm pháp luật

A. do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện

B. do người trên 18 tuổi thực hiện

C. do người từ trên 16 đến 18 tuổi thực hiện

D. do người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước thực hiện

Đáp án A.

Một trong những dấu hiệu làm căn cứ để xác định hành vi vi phạm pháp luật là hành vi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …