Quốc ca ASEAN có tên gọi tiếng Anh là gì?

Câu hỏi: Quốc ca ASEAN có tên gọi tiếng Anh là gì?

Trả lời:

Ca khúc ASEAN (tiếng Anh: ASEAN Hymn, tên nguyên thủy: ASEAN Song of Unity: Ca khúc Đoàn kết ASEAN) là bài hát chính thức de facto của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).