Có mấy đặc điểm của sự phát triển cơ thể vật nuôi non

Câu hỏi: Có mấy đặc điểm của sự phát triển cơ thể vật nuôi non

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án B.

Có 3 đặc điểm của sự phát triển cơ thể vật nuôi non:

– Sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh.

– Chức năng sinh sản hoàn chỉnh.

– Chức năng miễn dịch chưa tốt.