Phương pháp nào dưới đây không phải là phương pháp sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính

Câu hỏi: Phương pháp nào dưới đây không phải là phương pháp sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính

A. Lai tạo giống

B. Giâm cành

C. Ghép mắt

D. Chiết cành

Đáp án A.

Phương pháp lai tạo giống không phải là phương pháp sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính (SGK Công nghệ 7 trang 27).