Trang chủ / GDCD / Những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhầm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là

Những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhầm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là

Câu hỏi: Những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhầm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là

A. Tư liệu lao động
B. Công cụ lao động
C. Đối tượng lao động
D. Tài nguyên thiên nhiên

Đáp án C.

Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là đối tượng lao động.

Có thể bạn quan tâm

Việc tìm thấy những đồng tiền cổ nhất thế giới của người Hy Lạp và Roma cổ đại đã chứng tỏ điều gì

Câu hỏi: Việc tìm thấy những đồng tiền cổ nhất thế giới của người Hy …