Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng đặc điểm của tên lửa hành trình

Câu hỏi: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng đặc điểm của tên lửa hành trình

A. Được điều kiển theo chương trình tính sẵn đến mục tiêu đã định

B. Được phóng đi từ trên đất liền, tàu nổi, tàu ngầm hoặc máy bay

C. Dùng để đánh phá các mục tiêu cố định như: nhà ga, khu dân cư…

D. Dùng để theo dõi, bắn phá các mục tiêu di động: con người, xe vận tải…

Đáp án A.