Thời gian bảo quản củ giống có gì khác so với bảo quản hạt giống

Câu hỏi: Thời gian bảo quản củ giống có gì khác so với bảo quản hạt giống

A. Củ giống không thể bảo quản trung hạn và dài hạn

B. Củ giống không thể bảo quản dài hạn

C. Củ giống không thể bảo quản ngắn hạn và trung hạn

D. Củ giống không thể bảo quản trung hạn

Đáp án A.

Thời gian bảo quản củ giống khác so với bảo quản hạt giống là: củ giống không thể bảo quản trung hạn và dài hạn (SGK Công nghệ 10 trang 124,125).