Khi nói về chiều di chuyển của dòng máu trong cơ thể người bình thường phát biểu nào sau đây sai

Câu hỏi: Khi nói về chiều di chuyển của dòng máu trong cơ thể người bình thường phát biểu nào sau đây sai

A. Từ tâm nhĩ xuống tâm thất
B. Từ tĩnh mạch về tâm nhĩ
C. Từ tâm thất vào động mạch
D. Từ động mạch về tâm nhĩ

Đáp án D.

Chiều vận chuyển máu trong cơ thể ở động vật có hệ tuần hoàn kép như sau:
+ Tim có bóp đẩy máu từ tâm thất vào động mạch phổi và da (ở lưỡng cư) trao đổi khí tại các mao mạch phổi và da sau đó máu đổ vào tĩnh mạch phổi và da rồi về tâm nhĩ trái .
+ Máu từ tâm nhĩ trái đổ vào tâm thất của tim. Tim có bóp đẩy máu từ tâm thất vào động mạch chủ dẫn máu đi khắp nơi đến các mao mạch tại các cơ quan rồi đổ về tĩnh mạch (là máu giàu CO2) đưa về tâm nhĩ phải.