Ngành công nghiệp thực phẩm hiện nay phân bố ở

Câu hỏi: Ngành công nghiệp thực phẩm hiện nay phân bố ở

A. Châu Âu và châu Á

B. Châu Phi và châu Mĩ

C. Châu Đại Dương và châu Á

D. Mọi quốc gia trên thế giới

Đáp án D.

Ngày nay, ngành công nghiệp thực phẩm phân bố ở mọi các quốc gia trên thế giới.

– Các nước phát triển: tiêu thụ nhiều, yêu cầu sản phẩm có chất lượng, mẫu mã đẹp, tiện lợi khi sử dụng.

– Các nước đang phát triển: đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu, giá trị sản phẩm công nghiệp.