Nguyên nhân chính làm cho đất bị nhiễm mặn là

Câu hỏi: Nguyên nhân chính làm cho đất bị nhiễm mặn là

A. Do ảnh hưởng của nước ngầm

B. Do nước biển tràn vào

C. Do đất chứa nhiều cation natri

D. Do nước biển tràn vào và do ảnh hưởng của nước ngầm

Đáp án D.

Nguyên nhân chính làm cho đất bị nhiễm mặn là do nước biển tràn vào và do ảnh hưởng của nước ngầm.