Nguyên lý nào sau đây không đúng trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

Câu hỏi: Nguyên lý nào sau đây không đúng trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

A. Bón thật nhiều dinh dưỡng cho cây

B. Sử dụng giống khỏe

C. Nông dân trở thành chuyên gia

D. Thăm đồng thường xuyên

Đáp án A.

Nguyên lí không đúng trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là bón thật nhiều dinh dưỡng cho cây (SGK Công nghệ 10 trang 54).