Nguyên liệu để sản xuất thức ăn từ vi sinh vật là gì

Câu hỏi: Nguyên liệu để sản xuất thức ăn từ vi sinh vật là gì

A. Khí metan

B. Dầu mỏ

C. Phế liệu của nhà máy giấy

D. Cả A, B, C đều đúng

Đáp án D.

Nguyên liệu để sản xuất thức ăn từ vi sinh vật là: dầu mỏ, khí metan, phế liệu của nhà máy giấy, paraffin,… (SGK Công nghệ 10 trang 98).