Trang chủ / Lịch sử / Hệ thống giáo dục phổ thông thời Pháp thuộc chia ra làm mấy bậc? đó là những bậc nào?

Hệ thống giáo dục phổ thông thời Pháp thuộc chia ra làm mấy bậc? đó là những bậc nào?

Câu hỏi: Hệ thống giáo dục phổ thông thời Pháp thuộc chia ra làm mấy bậc? đó là những bậc nào?

Trả lời:

Hệ thống giáo dục phổ thông thời Pháp thuộc được chia ra làm 3 bậc:

– Bậc Ấu học (học chữ Hán và Quốc ngữ).

– Bậc Tiểu học (học chữ Hán, Quốc ngữ, chữ Pháp là môn tự nguyện).

– Bậc Trung học (học chữ Hán, Quốc ngữ và chữ Pháp là bắt buộc).

Có thể bạn quan tâm

Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành phố lớn chủ yếu do

Câu hỏi: Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành …