Trang chủ / Lịch sử / Nghệ thuật chèo, tuồng, múa rối nước ở nước ta phát triển từ thời

Nghệ thuật chèo, tuồng, múa rối nước ở nước ta phát triển từ thời

Câu hỏi: Nghệ thuật chèo, tuồng, múa rối nước ở nước ta phát triển từ thời

A. Tiền Lê

B. Lý

C. Trần

D. Lê sơ

Đáp án B.

Nghệ thuật chèo, tuồng, múa rối nước ở nước ta phát triển từ thời Lý (SGK Lịch sử 10 cơ bản).

Có thể bạn quan tâm

Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành phố lớn chủ yếu do

Câu hỏi: Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành …