Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng có ý nghĩa ra sao trong lịch sử dân tộc

Câu hỏi: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng có ý nghĩa ra sao trong lịch sử dân tộc

A. Thể hiện chính sách cai trị lỏng lẻo của các triều đại phong kiến phương Bắc

B. Đánh bị ý chí xâm lược của nhà Hán

C. Thể hiện khí phách dân tộc và vai trò to lớn của phụ nữ Việt Nam

D. Mở ra thời đại mới trong lịch sử dân tộc

Đáp án C.

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã thể hiện khí phách dân tộc và vai trò to lớn của phụ nữ Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống xâm lược và đô hộ.