Mục đích của việc phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh THCS trong dạy học và giáo dục là gì

Câu hỏi: Mục đích của việc phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh THCS trong dạy học và giáo dục là gì?

A. Tóm tắt các vấn đề chính mà học sinh gặp phải

B. Đưa ra kế hoạch hỗ trợ, tư vấn dựa trên quy trình và căn cứ xác định

C. Lý giải các nguyên nhân gây ra vấn đề khó khăn, vướng mắc của học sinh

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án D.

Cả 3 đáp án đều đúng:

– Tóm tắt các vấn đề chính mà học sinh gặp phải.

– Đưa ra kế hoạch hỗ trợ, tư vấn dựa trên quy trình và căn cứ xác định.

– Lý giải các nguyên nhân gây ra vấn đề khó khăn, vướng mắc của học sinh.