Trang chủ / Tin học / Một hệ thống máy tính có bao nhiêu ổ đĩa

Một hệ thống máy tính có bao nhiêu ổ đĩa

Câu hỏi: Một hệ thống máy tính có bao nhiêu ổ đĩa

A. Một ổ đĩa mềm và một ổ đĩa cứng
B. Một ổ đĩa mềm và hai ổ đĩa cứng
C. Một ổ đĩa mềm, một ổ đĩa cứng và một ổ CD-ROM
D. Tùy theo sự lắp đặt của con người

Đáp án D.

Giải thích: Một hệ thống máy tính có bao nhiêu ổ đĩa sẽ tùy theo sự lắp đặt của con người.

Có thể bạn quan tâm

Máy tính trở thành công cụ không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì

Câu hỏi: Máy tính trở thành công cụ không thể thiếu được trong xã hội …