Các lệnh và dữ liệu của chương trình đang thực hiện được lưu trên thiết bị

Câu hỏi: Các lệnh và dữ liệu của chương trình đang thực hiện được lưu trên thiết bị

A. RAM
B. ROM
C. Băng từ
D. Đĩa từ

Đáp án A.

Giải thích: Các lệnh và dữ liệu của chương trình đang thực hiện được lưu trên RAM.

RAM (Random Access Memory – Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên) là phần bộ nhớ có thể đọc, ghi dữ liệu trong lúc làm việc. Khi tắt máy, dữ liệu trong RAM sẽ bị mất đi.