Tại sao người ta phải xây dựng các ngôn ngữ lập trình bậc cao

Câu hỏi: Tại sao người ta phải xây dựng các ngôn ngữ lập trình bậc cao

Lời giải:

Khác với ngôn ngữ lập trình bậc thấp được sử dụng để phát triển hệ điều hành mới hay sử dụng trong viết mã chương trình cơ sở, thì ngôn ngữ lập trình bậc cao được sử dụng để viết các ứng dụng và phần mềm chạy trên các nền tảng và kiến trúc khác nhau.

Ngôn ngữ lập trình bậc cao có hình thức gần với với ngôn ngữ tự nhiên của con người nhất, có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào các loại thiết bị xử lý hay trình dịch.

Người ta phải xây dựng các ngôn ngữ lập trình bậc cao, bởi 4 lí do sau:

Lý do 1: Ngôn ngữ lập trình bậc cao gần với ngôn ngữ tự nhiên hơn, thuận tiện cho đông đảo người lập trình (không cho những người lập trình chuyên nghiệp).

Lý do 2: Ngôn ngữ lập trình bậc cao nói chung không phụ thuộc vào loại máy, cùng một chương trình có thể thực hiện trên nhiều loại máy khác nhau.

Lý do 3: Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao dễ hiểu, dễ hiệu chỉnh và dễ nâng cấp hơn.

Lý do 4: Ngôn ngữ lập trình bậc cao cho phép làm việc với nhiều kiểu dữ liệu và cách tổ chức dữ liệu đa dạng, thuận tiện cho mô tả thuật toán.