Máy tính trở thành công cụ không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì

Câu hỏi: Máy tính trở thành công cụ không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì

A. Máy tính cho ta khả năng lưu trữ và xử lý thông tin.

B. Máy tính giúp con người giải tất cả các bài toán khó.

C. Máy tính tính toán cực kỳ nhanh và chính xác.

D. Máy tính là công cụ soạn thảo văn bản và cho ta truy cập vào mạng Internet để tìm kiếm thông tin.

Đáp án A.

Giải thích: Máy tính trở thành công cụ không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì máy tính cho ta khả năng lưu trữ lớn và xử lí thông tin nhanh, chính xác.