Các bộ phận chính trong sơ đồ cấu trúc máy tính gồm

Câu hỏi: Các bộ phận chính trong sơ đồ cấu trúc máy tính gồm

A. Bàn phím và con chuột

B. CPU, bộ nhớ trong/ngoài, thiết bị vào/ra

C. Máy quét và ổ cứng

D. Màn hình và máy in

Đáp án B.

Giải thích: Các bộ phận chính trong sơ đồ cấu trúc máy tính gồm: CPU, bộ nhớ trong/ngoài, thiết bị vào/ra. Trong đó CPU là thành phần quan trọng nhất trong máy tính, nó là thiết bị chính thực hiện và điều khiển việc thực hiện chương trình.